Code Đọc Trộm Tin Nhắn Facebook Bằng Access Token

Hiện nay trên mạng có rất nhiều phần mềm đọc trộm tin nhắn facebook bằng token nhưng đa số đã bị facebook fix hoặc là các phần mềm có chứa mã độc và không thể đọc được tin nhắn facebook hoặc nói chung là lừa đảo.

Share Code Đọc Trộm Tin Nhắn Facebook Bằng Access Token, Đọc Trộm Tin Nhắn Facebook, php đọc trộm facebook, phần mềm đọc trộm tin nhắn facebook

Như bài viết mình nói mình sẽ share code đọc trộm tin nhắn facebook bằng token. Nếu bạn nào chưa biết cách lấy token thì vào link này để lấy token rồi f12 => Conscole và dán đoạn mã vào đó.

Hướng Dẫn Đọc Trộm Tin Nhắn Facebook : Dụ Lấy Token

Còn để lừa victim để lấy được token thì tùy trình độ uyên thâm của các bạn để lấy được token facebook của người đó . Ví dụ như mày vào lấy cái mã này cho tao với đây là mã giới thiệu tại facebook tao bị mất nên tau chọn mày làm bạn bè tin tưởng rồi nói người đó gữi mã Access Token Facebook sang cho bạn .

Share Code Đọc Trộm Tin Nhắn Facebook Bằng Access Token, Đọc Trộm Tin Nhắn Facebook, php đọc trộm facebook, phần mềm đọc trộm tin nhắn facebook
Lưu ý : Victim đổi mật khẩu hoặc đăng xuất thiết bị thì bạn sẽ không đọc được tin nhắn của họ nữa.
Vgtran347

12 Bình Luận "Code Đọc Trộm Tin Nhắn Facebook Bằng Access Token"